Na czym polega wstępne szkolenie z BHP?


Ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy spotykamy się już od najmłodszych lat. Od dzieciństwa jesteśmy zapoznawani z zasadami mającymi zapewnić nam bezpieczeństwo. Skrót BHP towarzyszy nam w zasadzie przez całe życie, nie tylko zawodowe. Wystarczy przypomnieć sobie instrukcje zachowania się w szkolnych pracowniach i wpajane nam zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia. Podobnie na uczelni wyższej, jednymi z pierwszych zajęć jest przecież szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy rozpoczynamy drogę zawodową, ta tematyka w dalszym ciągu nam towarzyszy, ale przybiera jeszcze bardziej intensywną formę. Szczegółowo mówią o tym obowiązkowe szkolenia bhp. Zanim rozpoczniemy wykonywanie obowiązków pracowniczych, musimy przejść wstępne szkolenia z BHP. Polega ono na odpowiednio przygotowanym instruktarzu, który składa się z dwóch podstawowych części: Pierwsza część zawiera zasady ogólne, które znajdują zastosowanie wszędzie, a druga stanowi omówienie zasad obowiązujących na stanowisku, które mamy właśnie zająć.

Zobacz również polecane kurtyny spawalnicze od producenta na www.ekranypcv.pl