Bezpieczeństwo i oszczędność


W wielu miejscach i na różne potrzeby przeprowadza się przeglądy i kontrole terenów, budynków oraz urządzeń. Odbywa się to w prywatnych obiektach i w działających zakładach w przemyśle produkcyjnym i usługowym.
Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo, ergonomia, sprawność i długość ich funkcjonowania zarówno dla samych użytkowników, jak i też dla klientów.
Dla niektórych obiektów, maszyn czy agregatów istnieje wymóg okresowego przeprowadzania badań na jakieś potrzeby, na przykład dla firm ubezpieczeniowych.
Do jednych z takich przeglądów należą badania termowizyjne urządzeń w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach usługowych, według ustalonych lub przyjętych norm i przepisów.
W wielu krajach istnieją obowiązujące lub umowne standardy odnośnie samych urządzeń pomiarowych i osób je wykonujących, jednak nie wszędzie jest to określone jakimś konkretnym wymogiem.
Badania takie można wykonywać zgodnie z ustalonym normą harmonogramem, ale można też sięgać do nich częściej, na przykład na potrzeby i procedury ustalone wewnątrz zakładu, w celu sprawdzenia stanu zagrożenia. Jest to szczególnie ważne, kiedy działanie urządzenia jest istotne dla ciągłości cyklu całej produkcji prowadzonej w danym zakładzie.
Oprócz cyklicznych badań wykonywanych kamerą termowizyjną, mogą one służyć pomocą przy naprawie jakiejś maszyny, która przestaje sprawnie działać i należy przetestować ją dla poprawy jej prawidłowego funkcjonowania, nie pozwalając tym samym na jej awarię, która mogłaby zakłócić cały łańcuch produkcyjny, powodując duże straty z powodu niefortunnego przestoju. Nie wykryta na czas nieprawidłowość w działaniu urządzenia lub jego usterka, może też doprowadzić do niekontrolowanego pożaru, co wiąże się już wtedy z ogromnymi stratami, a nawet ryzykiem zaprzestania prowadzenia działalności danej jednostki.
Czasami taki audyt wykonują przeszkoleni do tego ludzie w samym przedsiębiorstwie. Często korzysta się też z biegłości przygotowanego do tego specjalisty, który świadczy takie usługi zawodowo.

Więcej dowiesz się od: https://term-os.pl/